Убачаныя віды Клубам200 : за 2024 год  right_line


Убачана відаў: 202 з 343

Назва віда Сябраў назіралі
1 Лебедзь-шыпун / Cygnus olor 21
2 Лебедзь малы / Cygnus columbianus 7
3 Лебедзь-клікун / Cygnus cygnus 19
4 Гусь-гуменніца / Anser fabalis 20
5 Гусь белалобая / Anser albifrons 20
6 Гусь шэрая / Anser anser 17
7 Казарка белашчокая / Branta leucopsis 8
8 Качка-мандарынка / Aix galericulata 1
9 Качка-свіцьва / Anas penelope 19
10 Качка-неразня / Anas strepera 16
11 Качка-цыранка / Anas crecca 16
12 Качка-крыжанка / Anas platyrhynchos 22
13 Качка-шылахвостка / Anas acuta 15
14 Качка-чырка / Anas querquedula 14
15 Качка-лапаноска / Anas clypeata 14
16 Нырок-сівак / Aythya ferina 16
17 Нырок чубаты / Aythya fuligula 20
18 Нырок-сіньга / Melanitta nigra 3
19 Гогаль звычайны / Bucephala clangula 20
20 Савук-луток / Mergus albellus 12
21 Савук даўганосы / Mergus serrator 4
22 Савук вялікі / Mergus merganser 14
23 Арабок / Bonasa bonasia 9
24 Цецярук / Tetrao tetrix 11
25 Глушэц / Tetrao urogallus 7
26 Курапатка шэрая / Perdix perdix 17
27 Перапёлка / Coturnix coturnix 1
28 Бажан / Phasianus colchicus 3
29 Коўра малая / Tachybaptus ruficollis 11
30 Коўра вялікая / Podiceps cristatus 16
31 Коўра шэрашчокая / Podiceps grisegena 2
32 Коўра чырванашыйная / Podiceps auritus 1
33 Коўра чарнашыйная / Podiceps nigricollis 4
34 Баклан вялікі / Phalacrocorax carbo 17
35 Чапля-бугай / Botaurus stellaris 13
36 Чапля вялікая белая / Casmerodius albus 21
37 Чапля шэрая / Ardea cinerea 20
38 Чорны бусел / Ciconia nigra 2
39 Бусел белы / Ciconia ciconia 19
40 Каршун чорны / Milvus migrans 4
41 Арлан-белахвост / Haliaeetus albicilla 17
42 Арол-вужаед / Circaetus gallicus 1
43 Лунь балотны / Circus aeruginosus 17
44 Лунь палявы / Circus cyaneus 8
45 Лунь стэпавы / Circus macrourus 1
46 Лунь поплаўны / Circus pygargus 2
47 Шуляк-галубятнік / Accipiter gentilis 19
48 Шуляк-карагольчык / Accipiter nisus 20
49 Канюх-мышалоў / Buteo buteo 22
50 Канюх касматаногі / Buteo lagopus 20
51 Малы арлец / Aquila pomarina 5
52 Вялікі арлец / Aquila clanga 4
53 Арол-маркут / Aquila chrysaetos 2
54 Скапа / Pandion haliaetus 6
55 Сокал-пустальга / Falco tinnunculus 17
56 Сокал-дрымлюк / Falco columbarius 8
57 Пастушок / Rallus aquaticus 7
58 Пагоніч звычайны / Porzana porzana 4
59 Пагоніч малы / Porzana parva 4
60 Чаротніца / Gallinula chloropus 9
61 Лыска / Fulica atra 21
62 Журавель шэры / Grus grus 18
63 Крывок / Haematopus ostralegus 6
64 Зуёк малы / Charadrius dubius 8
65 Зуёк вялікі / Charadrius hiaticula 4
66 Сеўка залацістая / Pluvialis apricaria 9
67 Кнігаўка / Vanellus vanellus 19
68 Кіркун малы / Calidris minuta 1
69 Баталён / Philomachus pugnax 14
70 Стучок / Lymnocryptes minimus 4
71 Бакас / Gallinago gallinago 13
72 Дубальт / Gallinago media 1
73 Слонка / Scolopax rusticola 8
74 Грыцук вялікі / Limosa limosa 14
75 Кулён сярэдні / Numenius phaeopus 2
76 Кулён вялікі / Numenius arquata 7
77 Кулік-шчогаль / Tringa erythropus 1
78 Кулік-случок / Tringa totanus 14
79 Кулік-селянец / Tringa nebularia 9
80 Кулік-паручайнік / Tringa stagnatilis 1
81 Кулік-чарняк / Tringa ochropus 14
82 Кулік-цякун / Tringa glareola 6
83 Кулік-перавозчык / Actitis hypoleucos 10
84 Кулік-марадунка / Xenus cinereus 1
85 Чайка чорнагаловая / Larus melanocephalus 2
86 Чайка-рыбачка / Chroicocephalus ridibundus 20
87 Чайка шызая / Larus canus 20
88 Чайка-чарнакрылка / Larus fuscus 10
89 Чайка-клыгун / Larus argentatus 19
90 Чайка-рагатуха / Larus cachinnans 17
91 Чайка марская / Larus marinus 4
92 Крычка рачная / Sterna hirundo 2
93 Голуб шызы / Columba livia forma urbana 22
94 Голуб-клінтух / Columba oenas 14
95 Голуб вялікі / Columba palumbus 19
96 Туркаўка кольчатая / Streptopelia decaocto 14
97 Туркаўка звычайная / Streptopelia turtur 1
98 Зязюля звычайная / Cuculus canorus 5
99 Пугач / Bubo bubo 2
100 Сычык вераб’іны / Glaucidium passerinum 8
101 Сыч-сіпель / Athene noctua 9
102 Кугакаўка шэрая / Strix aluco 12
103 Кугакаўка даўгахвостая / Strix uralensis 4
104 Кугакаўка барадатая / Strix nebulosa 3
105 Сава вушатая / Asio otus 11
106 Сава балотная / Asio flammeus 7
107 Сыч касматаногі / Aegolius funereus 3
108 Звычайны зімародак / Alcedo atthis 13
109 Удод / Upupa epops 8
110 Круцігалоўка / Junx torquilla 7
111 Жаўна сівая / Picus canus 12
112 Жаўна зялёная / Picus viridis 3
113 Жаўна чорная / Dryocopus martius 14
114 Дзяцел вялікі / Dendrocopos major 22
115 Дзяцел сірыйскі / Dendrocopos syriacus 11
116 Дзяцел сярэдні / Dendrocopos medius 15
117 Дзяцел беласпінны / Dendrocopos leucotos 13
118 Дзяцел малы / Dendrocopos minor 15
119 Дзяцел жоўтагаловы / Picoides tridactylus 3
120 Жаўрук-смяцюх / Galerida cristata 14
121 Жаўрук баравы / Lullula arborea 15
122 Жаўрук палявы / Alauda arvensis 21
123 Жаўрук рагаты / Eremophila alpestris 6
124 Ластаўка вясковая / Hirundo rustica 11
125 Ластаўка гарадская / Delichon urbicum 5
126 Свірстун лясны / Anthus trivialis 10
127 Свірстун лугавы / Anthus pratensis 12
128 Пліска жоўтая / Motacilla flava 7
129 Пліска жоўтагаловая / Motacilla citreola 2
130 Пліска белая / Motacilla alba 18
131 Амялушка / Bombycilla garrulus 20
132 Крапіўнік / Troglodytes troglodytes 16
133 Завірушка лясная / Prunella modularis 9
134 Малінаўка / Erithacus rubecula 18
135 Салавей усходні / Luscinia luscinia 2
136 Кралька / Luscinia svecica 7
137 Рудахвостка-чарнушка / Phoenicurus ochruros 17
138 Рудахвостка звычайная / Phoenicurus phoenicurus 5
139 Ерчык лугавы / Saxicola rubetra 2
140 Ерчык чорнагаловы / Saxicola torquatus 4
141 Падкаменка палявая / Oenanthe oenanthe 11
142 Дрозд чорны / Turdus merula 22
143 Дрозд-піскун / Turdus pilaris 21
144 Дрозд-спявун / Turdus philomelos 16
145 Дрозд белабровы / Turdus iliacus 12
146 Дрозд шэры / Turdus viscivorus 17
147 Цвыркун салаўіны / Locustella luscinioides 8
148 Чаротаўка звычайная / Acrocephalus schoenobaenus 7
149 Чаротаўка драздовая / Acrocephalus arundinaceus 2
150 Леска-завірушка / Sylvia curruca 10
151 Леска-чорнагалоўка / Sylvia atricapilla 8
152 Пячураўка зялёная / Phylloscopus trochiloides 1
153 Пячураўка-трашчолка / Phylloscopus sibilatrix 9
154 Пячураўка-ценькаўка / Phylloscopus collybita 16
155 Пячураўка-будаўнічок / Phylloscopus trochilus 9
156 Каралёк жоўтагаловы / Regulus regulus 17
157 Каралёк чырвонагаловы / Regulus ignicapilla 8
158 Валасяніца шэрая / Muscicapa striata 1
159 Валасяніца пярэстая / Ficedula hypoleuca 5
160 Сініца вусатая / Panurus biarmicus 5
161 Сініца-апалонік / Aegithalos caudatus 19
162 Сініца сівая / Poecile palustris 19
163 Сініца бурагаловая / Poecile montanus 22
164 Сініца-маскоўка / Periparus ater 17
165 Сініца чубатая / Lophophanes cristatus 17
166 Сініца вялікая / Parus major 23
167 Сініца сіняя / Cyanistes caeruleus 23
168 Сініца белая / Cyanistes cyanus 2
169 Папаўзень звычайны / Sitta europaea 23
170 Паўзунок звычайны / Certhia familiaris 22
171 Рэмез звычайны / Remiz pendulinus 8
172 Авяльга / Oriolus oriolus 1
173 Грычун малы / Lanius collurio 1
174 Грычун вялікі / Lanius excubitor 19
175 Сойка / Garrulus glandarius 23
176 Сарока / Pica pica 23
177 Арэхаўка / Nucifraga caryocatactes 7
178 Каўка / Corvus monedula 23
179 Грак / Corvus frugilegus 22
180 Варона шэрая / Corvus corone 22
181 Крумкач / Corvus corax 21
182 Шпак звычайны / Sturnus vulgaris 20
183 Верабей дамавы / Passer domesticus 22
184 Верабей палявы / Passer montanus 22
185 Сняжурка / Plectrophenax nivalis 4
186 Берасцянка / Fringilla coelebs 19
187 Юрок звычайны / Fringilla montifringilla 13
188 Уюрок еўрапейскі / Serinus serinus 12
189 Зелянушка звычайная / Carduelis chloris 21
190 Шчыгел чорнагаловы / Carduelis carduelis 21
191 Чыж / Carduelis spinus 19
192 Канаплянка / Carduelis cannabina 18
193 Чачотка горная / Carduelis flavirostris 6
194 Чачотка звычайная / Carduelis flammea 20
195 Чачотка попельная / Carduelis hornemanni 4
196 Крыжадзюб-яловік / Loxia curvirostra 10
197 Гіль звычайны / Pyrrhula pyrrhula 22
198 Таўстадзюб звычайны / Coccothraustes coccothraustes 16
199 Стрынатка звычайная / Emberiza citrinella 20
200 Стрынатка-чаротаўка / Emberiza schoeniclus 18
201 Стрынатка гуменная / Emberiza calandra 5
202 Нільская гусь / Alopochen aegyptiacus 9

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: